Metalldetektering

Treasure hunter, skattletare eller metalldetektorist! Det finns kanske många namn och definitioner. Men att det är en otroligt rolig hobby att söka metaller med metalldetektor skriver jag under på. Redan som barn fascinerades jag av skatter och gamla mynt & äldre föremål och det är just denna hobby uppfyller plus mycket mer. Mynt och smycken är favoritföremål tillsammans med blandade artefakter. Men drömmen är en riktigt stor Gold Nugget. Skräpmetall som jag mestadels stöter på sparar jag och återvinner och tillverkar bland annat konstnärliga väggkrokar med.

Men det är mer än så! Hobbyn för med sig en rad mycket samhällsviktiga nödvändigheter som tex uppstädning av farlig metall som förstör jorden och gör stor skada på boskap, miljö och i samhället. Vi får naturligtvis inte glömma bort historian och fornfyndigheter som är en mycket väsentlig del i sökandet, samt bidragande till forskning om hur människa vandrat och varit bosatt. Utan oss metalldetektorister skulle väldigt få fornfynd få se dagens ljus. Så det är viktigt att vi får söka och värna om den svenska kulturhistorian och kanske lära oss nya saker vi inte visste om våra förfäder under olika tidsepoker. Tänk om vi metalldetektorister en dag kan få en utställningshylla på museet så att fynden kan få se dagsljus och visas upp för befolkningen efter flera hundra år jorden.

Ett av mina finaste fynd!

Gustav III´s kröningsmynt 1772
Fynddatum: 2018-08-06 i Gävle

Länsstyrelsen Gävleborg har än i dag kvar myntet i förvar (sedan 2018-11-28) Jag har ej fått mer information vad som händer med myntet. (Fy fan)

Tillverkad: 1772 av Fehrman, C. G. kungliga myntverket
Material: Silver
Titel: Gustav III
Myntsort: Kröningsmynt/kastmynt
Tillverkad:
Vikt: 9.72 gram
Diameter: 30.87
Baksidans text: GENERIS ET VIRTUTUM CONSENSU SVECORUM SCEPTRA CAPESCENS A. MDCCLXXII. D. XXIX. MAJI.

Har du tappat bort Vigselringen?

Med min metalldetektor-utrustning kan jag hjälpa dig att leta upp din borttappade ring i guld eller annan metall. Metalldetektorer fungerar på alla typer av metaller och min utrustning kan hitta även den minsta lilla bit av metall. Sökning i vatten går utmärkt upp till en meters vatten djup. Det kan handla om borttappade smycken, nycklar, brunnslock, ledningar och rör eller på stränder och jordbruk/betesmark som behöver rensas från vass och farlig metall som skär upp fötter och förstör maskiner och dödar boskap som får i sig metall.

Exempel på sökföremål: ledningar, brunnar, ringar och smycken, nycklar, metallskrot, etc. allt som innehåller metall och detektorn ger utslag på alla sorters metall.

Anlita mig

Ring eller maila mig för mer information ang uppdraget och bokning.

Skriv på för att förändra lagen.

I dag är lagen gällande användandet av metalldetektor väldigt fyrkantigt. Den måste helt enkelt skrivas om nu direkt för mänsklighetens bästa skulle jag vilja säga. Bara en sådan sak att det kostar 700 kr per ställe du vill söka på. Karta och tidsvrist och du kan få avslag av Länsstyrelsen men inga pengar tillbaka och det är bara en liten del i allt. Som Svenska lagen ser ut i dag anser jag att den bryter mot EU-lagstiftning / Unionsrätten.

Det strider mot EU-rättsliga principer att försvåra användningen av metallsökare på det sättet. Staten har tidigare blivit kritiserade för den stränga hållningen mot användning av metallsökare och har lovat att vidta ändringar. EU-domstolen har funnit att svenska statens inskränkningar av användning av vattenskotrar stred mot unionsrätten. Det går att tillämpa samma synsätt för metalldetektering.

Så skriv gärna på listan som vi har. Kanske vi kommer över 10 000 underskrifter och inom kort tid kanske vi kan få till nya bättre lagar i Sverige.

Klicka på länken: https://www.change.org/p/bring-fair-metal-detecting-laws-to-sweden

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial