Metalldetektering

Som barn fascinerades jag av skatter och gamla mynt & äldre föremål och när jag första gången använde en metalldetektor fastnade jag direkt. Mynt och smycken har blivit favoritföremål tillsammans med artefakter av alla dess slag men drömmen är en riktigt stor Gold Nugget (Guldklimp). Skräpmetall som är det vanligaste fyndet återanvänds och blir till designade föremål, det som blir över lämnas in till återvinningen. Jag hjälper även personer att återfå borttappade smycken samt hjälper lantbrukare att städa upp deras betande marker och åkrar från skadlig metall som årligen tar livet på över 5000 betande kor..

Metalldetektering för med sig en rad mycket samhällsviktiga fördelar. Vi får naturligtvis inte glömma bort den viktigaste biten som är Historien och fornfyndigheter som är en mycket väsentlig del i sökandet, samt bidragande till forskning om hur människa vandrat och varit bosatt och använt för utrustning & verktyg. Utan metalldetektorister skulle väldigt få fornfynd få se dagens ljus. Så det är viktigt att vi får söka fritt och värna om den svenska kulturhistorian och kanske lära oss nya saker vi inte visste om våra förfäder under olika tidsepoker.

Guldring

Borttappad ring eller lantbrukare?

Mitt finaste fynd

Gustav III´s kröningsmynt 1772
Fynddatum: 2018-08-06 i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg har än i dag kvar myntet i förvar (sedan 2018-11-28) och Jag har ej fått mer information vad som händer med myntet.

Tillverkad: Fehrman, C. G. kungliga myntverket Stockholm
Material: Silver 694/1000
Titel: Gustav III Kastmynt (2 Mark)
Vikt: 9.72 gram
Ø 30.87
Frånsidans text: GENERIS ET VIRTUTUM CONSENSU SVECORUM SCEPTRA CAPESCENS A. MDCCLXXII. D. XXIX. MAJI.

Gustav III´s kröningsmynt 1772 funnen med metalldetektor i Gävle på Norra Kungsgatan 39 bakom Nobelhuset.

Kulturmiljölagen i Sverige motverkar syftet

I dag är lagen gällande användandet av metalldetektor väldigt fyrkantigt. Den måste helt enkelt skrivas om nu direkt för Sveriges befolknings bästa skulle jag vilja påstå. Förutom att lagen baserats på Falsk fakta och extrem okunnighet ifrån Riksantikvarieämbetet så finns följande försvåranden för användning: Det kostar över 800 kr / plats du söker på. Karta på plats över sökområdet krävs och arean får inte vara för stor, du kan tex inte välja ett helt bostadsområde. Du får inte ens söka med detektor på din egna tomt!

Riksantikvarieämbetet skriver att fornfynd kan finnas precis vart som helst i marken men lagen säger att man inte får söka på fornfyndsplatser. Dock så är det Länsstyrelsen som skall avgöra ja eller nej på ansökningar. Det är rena lotteriet från Länsstyrelsen. Vid avslag behåller LS pengarna. Länsstyrelsen på vissa geografiska områden i landet har vid uttalanden 2019 beklagat sig över lagen som skrevs om, och att den tyvärr inte gynnar landet och försvårar metalldetektering som hobby. Man kan ju också fråga sig vart en godkänd konsekvens analys finns gällande Kulturmijölagen samt andra lagar i landet finns! Som Svenska lagen ser ut i dag anser jag att den bryter mot EU-lagstiftning / Unionsrätten samt att Tillståndet som länsstyrelsen kräver av metallsökare bryter mot Kulturmiljölagen.

Ändra lagen

Det strider mot EU-rättsliga principer att försvåra användningen av metallsökare på det sättet. Staten har tidigare blivit kritiserade för den stränga hållningen mot användning av metallsökare och har lovat att vidta ändringar. EU-domstolen har funnit att svenska statens inskränkningar av användning av vattenskotrar stred mot unionsrätten. Det går att tillämpa samma synsätt för metalldetektering.